top of page

Şartlar ve İade Politikası


                                                                                   Şartlar ve İade Koşulları

Tüketici, Abajurhane store ile imzaladığı Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

 

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan Abajurhane.store da yer alan Siparişlerim bölümünde kolay iade seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

                                     

                                              Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

   a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere                                                                                     ilişkin sözleşmeler.

               b. Tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

              c. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olunması.

             d. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

             e. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence                veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

             f. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Tüketici’ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

             g. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketici 'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

             h.

bottom of page